გამოკითხვა – რომელი ბანკის სერვისს ანიჭებთ უპირატესობას?

გამოკითხვა – რომელი ბანკის სერვისს ანიჭებთ უპირატესობას?

„ბანკები და ფინანსები“ ვებ–გვერდის მკითხველებს შორის ატარებს გამოკითხვას საბანკო სივრცეში საუკეთესო სერვისის მქონე კომერციული ბანკის გამოსავლენად.

გამოკითხვა გაგრძელდება 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 15 სექტემბრამდე

გამოკითხვაში ბანკების რიგითობა განისაზღვრა მათი აქტივების მოცულობის მიხედვით, გამოკითხვაში წარმოდგენილია საბანკო სისტემის 10 ყველაზე მეტი აქტივების მქონე კომერციული ბანკი საქართველოში!

ერთი კომპუიტერიდან ხმის მიცემა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ

 

[wpolling id=”4″ width=”” height=””]