საბანკო სექტორის წმინდა მოგებამ აგვისტოში 9,9 მლნ ლარი შეადგინა

საბანკო სექტორის წმინდა მოგება  1 სექტემბრისთვის 292 მლნ ლარამდეა (01.09.14 – 258,7 მლნ).

აგვისტოს წმინდა მოგება 9,9 მლნ ლარს შეადგენს.  19 ბანკიდან, 18 მოგებაზე გავიდა.

8 თვის შემოსავლები 2,36 მლრდ ლარს,  ხარჯები 2,02 მლრდ ლარს შეადგენს.

სექტორი წარმოდგენილია 19 ბანკით, 16  – საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 2 – უცხოური ბანკის ფილიალით.

საბანკო სექტორის შემოსავლები ივლისში 8,6%-ით გაიზარდა

რაც შეეხება შემოსავლებს, საბანკო სექტორმა აგვისტოში 279 მლნ ლარის შემოსავლები მიიღო, ივლისთან შედარებით, ზრდაა 8,6%m.m.

სებ-ის სტატისტიკით, ხარჯები შეადგენს 269 მლნ ლარს (07/15 – 209 მლნ ლარი)

ბანკების შემოსავლების  60% (165 მლნ) სესხებიდან არის მიღებული.  ხარჯების 17% (46 მლნ) დეპოზიტებზეა გაწეული.

აპარატის შენახვის ხარჯები 35,3 მლნ ლარს შეადგენს (07/15 – 36,6 მლნ; 08/14 -34,1 მლნ ).

[wpolling id=”5″ width=”” height=””]