ჰეროინის მწარმოებლებში ავღანეთი ლიდერობს

გაეროს მონაცემებით, მსოფლიოში წარმოებული ჰეროინის უდიდესი ნაწილი ავღანეთზე მოდის. 2014 წელს ჰეროინის 85 % მსოფლიოში სწორედ ავღანეთში იყო წარმოებული.

როგორც TACC-ი გაეროს მონაცემებზე დაყრდნობით წერს ავღანეთი, ლიდერია მსოფლიოში ოპიუმის შემცველი ნივთიერებების წარმოებაშიც.ავღანეთის ხვედრითი წილი ამ „ბიზნესში“ 77% პროცენტია. ოპიუმის წარმოებაზე ავღანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობაში 13 % უკავია. როგორც TACC–ი წერს 2014 წელს უპიუმის წარმოებით მიღებულმა შემოსავლებმა 2,84 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.

ipress.ge

[wpolling id=”5″ width=”” height=””]