გამოკითხვა – რომელ სადაზღვევო კომპანიას ანიჭებთ უპირატესობას?

ბანკები და ფინანსები“ ვებ–გვერდის მკითხველებს შორის ატარებს გამოკითხვას საუკეთესო სადაზღვევო კომპანიის გამოსავლენად. გამოკითხვა გაგრძელდება 2015 წლის 14 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრამდე. გამოკითხვაში სადაზღვევო კომპანიების რიგითობა განისაზღვრა ანბანური თანამიმდევრობით. გამოკითხვაში წარმოდგენილია ბაზარზე არსებული 14 სადაზღვევო კომპანია.  ერთი კომპიუტერიდან ხმის მიცემა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

[wpolling id=”7″ width=”” height=””]