გამოკითხვა – რომელი ბანკის ინტერნეტბანკინგს ანიჭებთ უპირატესობას?

ბანკები და ფინანსები“ ვებ–გვერდის მკითხველებს შორის ატარებს გამოკითხვას საუკეთესო ინტერნეტბანკის მქონე ბანკის გამოსავლენად. გამოკითხვა გაგრძელდება 2015 წლის 25 ოქტომბრამდე. ბანკების რიგითობა განისაზღვრა ანბანური თანამიმდევრობით. გამოკითხვაში წარმოდგენილია ბაზარზე არსებული 15 ბანკი,რომელთაც დანერგილი აქვთ ინტერნეტბანკინგი. ერთი კომპიუტერიდან ხმის მიცემა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

[wpolling id=”8″ width=”” height=””]