მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპი 7-წლიან მინიმუმზეა

მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპი 7-წლიან მინიმუმზეა. გაეროს მიმოხილვით, 2016 წ – 2.2% (Y.Y)  2009 წლიდან ყველაზე დაბალია. 2017 წლისთვის 2.7%-ია ნავარაუდევი.

ზრდას განვითარებადი ქვეყნების პოზიციონირებით პროგნოზირებენ.

RNS-ის ინფორმაციით,  ანგარიშში აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიის ეკონომიკური პოლიტიკის პოზიტივზეა ყურადღება გამახვილებული და მის როლზე მსოფლიო ეკონომიკის ზრდაში.