ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურების 71% ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე მოდის

ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურების 71% ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე მოდის. ამასთან, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 37% თბილისშია თავმოყრილი, – ამის შესახებ ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში, რომელიც თბილისის მასშტაბით ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობას ასახავს.

დოკუმენტის განხილვა პარლამენტის სპეციალურ სამუშაო ჯგუფში მიმდინარეობს.

აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, 2015 წელს სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 76%–ს არ გაუვლია, რაზეც საპატრულო პოლიციის რეაგირება საკმაოდ დაბალი იყო და 2016 წლისათვის მხოლოდ 13,6% დაჯარიმება მოხდა.
ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მონიტორინგის ინფორმაციულ სისტემასთან საპატრულო პოლიციის სამსახურს არ ჰქონდა წვდომა და შესაბამისად, არ იყო ინფორმირებული, რომელ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს არ აქვს გავლილი სავალდებულო ინსპექტირება. გარდა ამისა, აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, მუნიციპალური ავტობუსების უმრავლესობა შიდა წვის სისტემის სიძველისა და მისი აღდგენის შეუძლებლობის გამო პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ვერ გადის. 2016 წლის ოქტომბრისა და 2017 წლის აპრილის პერიოდში, თბილისში მოძრავი მიკროავტობუსების დაახლოებით 25% არ გამოცხადდა მათთვის სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების გასავლელად, ხოლო 2017 წლის აპრილიდან – 2017 წლის ოქტომბრის პერიოდში – მიკროავტობუსების 40%.

აუდიტის სამსახურის შეფასებით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის მექანიზმი სუსტია.

„2016 წლის საერთაშორისო კვლევის თანახმად, ჰაერის დაბინძურების გამო, სიკვდილიანობის დონით საქართველო მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. იელის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, ზოგადი დაბინძურების დონის მიხედვით, 2016 წელს საქართველო მსოფლიოს 180 ქვეყნიდან 111–ე ადგილს იკავებს, რაც ცხადყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული საკითხის შესწავლა“, – ნათქვამია აუდიტის სამსახურის მიერ პარლამენტში წარდგენილ დოკუმენტში.

აუდიტის პერიოდი 2015 წლის 1–ლი იანვრიდან 2017 წლის 1–ელ ოქტომბრამდე დროის მონაკვეთს მოიცავს.