ჯივიპი კახეთის გზატკეცილზე წყალმომარაგების სისტემას სრულად ანახლებს

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის 2018 წლის სტრატეგიული მიმართულება წყალმომარაგების  ქსელის შეცვლა და განვითარება.

მიმდინარე წელს კომპანია, წლიური  გეგმის მიხედვით, ჯამში 140 კმ-ზე მეტ წყალმომარაგების სისტემას ანახლებსკომპანიის 2018 წლის რეაბილიტაციებს შორის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი კახეთის გზატკეცილზე  წყალმომარაგების სისტემის სრული  განახლება, რაშიც ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი  4 მლნ ლარზე მეტ ინვესტიაციას ახორციელებს. წყლისა და წყალარინების სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით კახეთის გზატკეცილზე ორივე მხარეს 13 კმ-ზე მეტი სიგრძის მაგისტრალური ქსელი იცვლება. მოსახლეობის  სტაბილური წყალმომარაგებისთვის ახალ სისტემაზეევროსტანდარტის ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები მონტაჟდება.

აღსანიშნავია, რომ პროექტი დასრულების ეტაპზეა – წყალმომარაგების მაგისტრალური ქსელის მოსაწყობად ძირითადი სამუშაოები შესრულებულია. კახეთის გზატკეცილის  ერთ მხარეს, რამდენიმე დღეში გზის მოწესრიგების სამუშაოები დაიწყება. 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი თბილისის სტაბილური წყალმომარაგებისთვის   ინფრასრუქტურულ პროექტებში  მიმდინარე და მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ჯამში 200  მლნ ლარის ინვესტიციასგანახორციელებს.