პროკრედიტ ბანკში ევროს ანაბრებზე, გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი ამოქმედდა

განახლებული პირობები ვრცელდება ფიზიკური პირების ვადიან და შემნახველ ანაბრებზე, ასევე სადეპოზიტო სერტიფიკატზე.

მეანაბრეს საშუალება ეძლევა დააგროვოს თანხა ევროში და მიიღონ მაღალი საპროცენტო სარგებელი;

· შემნახველი ანაბარი მომხმარებლებს მიანიჭებს მეტ მოქნილობას თავისუფლად მართონ თანხები;

· ვადიანი ანაბარი/სადეპოზიტო სერტიფიკატი მეანაბრეს საშუალებას აძლევს განათავსოს თანხა წინასწარ განსაზღვრული ვადით.

პროკრედიტ ბანკი, ევროს 12 თვიან ანაბარზე მომხმარებლებს სთავაზობს მაღალ საპროცენტო სარგებელს:

ვადიანი ანაბარი – ნომინალური 1,5%, ეფექტური 1,51%.

სადეპოზიტო სერტიფიკატი – ნომინალური / ეფექტური 1,7%.

სიახლესთან დაკავშირებით ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ პროკრედიტ ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდს ან დაუკავშირდეთ მომსახურების ცენტრის საკონტაქტო ნომერზე (+995 32) 220 2222.