ბანკებისთვის მეტი კაპიტალის დარეზერვების მოთხოვნა, ლოგიკას მოკლებულია – საბანკო ასოციაცია

საქართველოს ეროვნული ბანკი კომეციული ბანკებისთვის ბუფერების მოთხოვნის ზრდას განიხილავს, – ამის შესახებ სებ-ის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებიდან ირკვევა. თავის მხრივ, ამ ბუფერის მოთხოვნის ზრდა საფინანსო სისტემისთვის კაპიტალის გაძვირებაში შეიძლება აისახოს.

ბუფერების მოთხოვნის გადახედვის შესახებ რეკომენდაცია ბაზელის კომიტეტის რეკომენდაციას წარმოადგენს. სებ-ის თანახმად, კონტრციკლური ბუფერი ამჟამად 0%-ზე ნარჩუნდება, თუმცა მისი შემდგომი ზრდა გამორიცხული არაა.

„საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა ბაზელის კომიტეტის რეკომენდაციის გათვალისწინებით კონტრციკლური ბუფერის დაწესების ჩარჩოს განახლების გადაწყვეტილება მიიღო. სტრესული პერიოდებისთვის კაპიტალის ბუფერების დასაგროვებლად, ბაზელის კომიტეტმა ქვეყნებს ნეიტრალური პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის დაწესება შესთავაზა.

თუკი არსებული სტანდარტული კონტრციკლური ბუფერის საბაზისო განაკვეთი ნულის ტოლია და დადებით მნიშვნელობას ჭარბი დაკრედიტების შემთხვევაში იღებს, ნეიტრალური პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის საბაზისო განაკვეთი ნორმალურ პირობებშიც დადებითი იქნება (მეთოდოლოგიის გასაცნობად იხ. დანართი).

ქვეყნების მზარდმა ნაწილმა საბაზისო განაკვეთად პოზიტიური ბუფერი უკვე დააწესა. აღნიშნული ქვეყნებისთვის ნეიტრალური პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის საბაზისო განაკვეთი 1%-სა და 2%-ს შორის მერყეობს.

ეროვნული ბანკი იკვლევს ნეიტრალური პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის დაწესების საერთაშორისო გამოცდილებას და ბუფერის ზომას შემდეგი კომიტეტის შეხვედრაზე განსაზღვრავს“, – ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.

კაპიტალის ახალი მოთხოვნების დაწესების საჭიროებას ვერ ხედავს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე. მისი თქმით, ნეიტრალური პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის დაწესების გადაწყვეტილების მიღება, ნიშნავს, რომ ბანკებმა უფრო მეტი კაპიტალი უნდა დაარეზერვონ, შესაბამისად ახალი მოთხოვნები სხვა რეგულაციებთან ერთად, დაკრედიტების ზრდის ტემპს კიდევ უფრო შეანელებს.

„კონტრციკლური ბუფერის შემოღების აუცილებლობას ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ. მიმაჩნია, რომ ეს არის ბანკებისთვის დამატებითი ზომა, რომელიც შეაფერხებს საბანკო სექტორის ზრდის ტემპს. 2023 წელი საკმაოდ რთული იქნება კაპიტალზე ზეწოლის მიმართულებით, რადგან საერთაშორისო ანგარიშგების სისტემაზე გადასვლის პროცესი იწყება და ეს შეიძლება მნიშვნელოვნად დააწვეს კომერციული ბანკების კაპიტალს.

გარდა ამისა, მომავალ წელს ბანკებს დამატებითი კაპიტალის აკუმულირება ისედაც მოუწევთ. ამ ყველაფერს დამატებული კონტრციკლური ბუფერის შემოღება ანუ ბანკებისთვის მეტი კაპიტალის დარეზერვების მოთხოვნა, დღეს ლოგიკას მოკლებულია, თუ გარკვეულ რისკებზე არ ვსაუბრობთ, რაც ამ ეტაპზე არ ჩანს“, – ამბობს  ალექსანდრე ძნელაძე.

განახლებული მეთოდოლოგიის დამტკიცებამდე სებ-მა კონტრციკლური ბუფერის მოთხოვნა უცვლელად, 0%-ზე დატოვა. ნეიტრალური პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის ზომას ეროვნული ბანკი ფინანსური სტაბილურობის შემდეგ კომიტეტზე განსაზღვრავს, რომელიც 2023 წლის 15 მარტს გაიმართება.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *