“ფინანსურ ბაზრებზე სერიოზულ პრობლემებს ვხედავ”

მსოფლიოს ისევ ეკონომიკური კრიზისი ემუქრება. მილიარდელ ჯორჯ სოროსს, დღესათვის ბაზარზე განვითარებული მოვლენები 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დაწყების დასაწყისს აგონებს. აღნიშნული

Read more