“კოპენბურს” მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავს

ნულოვანი ფრანჩიზით პრაქტიკულად ვერავინ სარგებლობს, კომპანია არარსებულ მომსახურებას ყიდის ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე კომპანია “კოპენბური” შედარებით ახალი მოთამაშეა, რომელიც მომხმარებელს სიცოცხლისა

Read more